putos profesionalams

Usługi dla specjalistów

ATVIROS PUTOS

OTWARTE
Opis właściwości technicznych

TOGO 30

TOGO 30
Opis właściwości technicznych

Deklarowane właściwości
eksploatacyjne pianki otwartokomórkowej

KLUCZOWA CECHA

WSKAŹNIK, KLASA, POZIOM

METODA BADAWCZA

Deklarowany współczynnik przewodności cieplnej

0, 038W/m * k

EN12939

Liczba zamkniętych komórek

CCC1

≤20%

ISO 4590

Współczynnik oporu pary wodnej, µ

1

EN12086

Nasączenie po częściowym zanurzeniu

≤ 20 kg/m2

EN1609

Stabilność wymiarów %

DS (TH) 3

Przy (70±2) °C i (90 ± 5) w otoczeniu RH

ΔɛI≤6

Δɛb≤6

Δɛd≤2

Przy (-20 ± 2) °C

ΔɛI≤2

Δɛb≤2

Δɛd≤0,5

EN1604

Moc oderwania

Dla klasy CCC1 nie jest konieczne

EN1607

Tworzenie się kremowej masy

CT5(20)

3-6s

EN14315-1

Czasu żelatynowania się

GT7(20)

6-8s

EN14315-1

Czasu nieprzyczepności

TFT9(20)

8-11s

EN14315-1

Gęstość pianki

8-11 kg/m3

EN14315-1

DECLARATION

Deklarowane właściwości
eksploatacyjne pianki zamkniętokomórkowej

TOGO 30

KLUCZOWA CECHA

WSKAŹNIK, KLASA, POZIOM

METODA BADAWCZA

Deklarowany współczynnik przewodności cieplnej

0,027W/m*k

EN12667

Klasa palności

E

EN13501

Liczba zamkniętych komórek

CCC3

≤80% - 89%

ISO 4590

Nasączenie po częściowym zanurzeniu

≤ 0,25 kg/m2

EN1609

Sprężający naciąg przy 10% odkształceniu

Najniższy

CS(10/Y)63

EN 826

Tworzenie się kremowej masy

CT5(20)

3-6s

EN14315-1

Czas żelatynowania się

GT7(20)

7-9s

EN14315-1

Czas nieprzyczepności

TFT9(20)

10-13s

EN14315-1

Gęstość pianki

31-34 kg/m3

EN14315-1

DECLARATION TOGO 30

TOGO 40

KLUCZOWA CECHA

WSKAŹNIK, KLASA, POZIOM

METODA BADAWCZA

Deklarowany współczynnik przewodności cieplnej

0,027W/m*k

EN12667

Klasa palności

E

EN13501

Liczba zamkniętych komórek

CCC2

≤20% - 80%

ISO 4590

Nasączenie po częściowym zanurzeniu

0,28 kg/m2

EN1609

Sprężający naciąg przy 10% odkształceniu

Najniższy

CS(10/Y)63

EN 826

Tworzenie się kremowej masy

CT5(20)

4-7s

EN14315-1

Czas żelatynowania się

GT7(20)

8-10s

EN14315-1

Czas nieprzyczepności

TFT9(20)

11-15s

EN14315-1

Gęstość pianki

39-41 kg/m3

EN14315-1

DECLARATION TOGO 40